Hányféle identitás létezik? Az identitás személyes ügy vagy közösségi? Ki határoz meg minket: saját magunk vagy mások, vagy netán mindkettő egyszerre? Hol húzódik a határ?

Sokfélék vagyunk, és sokféleképpen határozhatjuk meg önmagunkat. Anyának, vegetáriánusnak, tanárnak vagy vallásosnak lenni minden anya, vegetáriánus, tanár vagy vallásos ember számára mást jelent. Identitásainkat több minden formálhatja: nemzettudatunk, kultúránk, családunk, szakmánk, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy haza, kultúra, család vagy szakma ugyanaz mindannyiunk számára. Identitásaink árnyalatokban válnak csak igazán láthatóvá, saját magunk számára is érzékelhetővé. Ha az árnyalatok sokszínűségét felismerjük, többé nem a mást, hanem a közöst látjuk meg könnyebben.

Ki zsidó, és mi a zsidó identitás: Vallás? Nép? Kultúra? Sorsközösség? Mi van, ha valakinek egyik sem? És ki határozza meg egyáltalán mi az, hogy zsidó?

A nem zsidókhoz hasonlóan a zsidók is sokfélék. Zsidó identitás is többféle létezik, hiszen nem minden zsidó éli meg ugyanúgy a zsidóságát. Vannak vallásosak és nem vallásosak, vannak hagyománykövetők és vannak, akik inkább más vallások hagyományait gyakorolják. Vannak olyanok, akik egyszerre a ünneplik a hanukát és a karácsonyt is, és vannak olyanok, akik egyiket sem. Vannak zsidók, akiknek fontos Izrael, és vannak, akiknek nem. Vannak, akik számára a zsidóság fontos identitáskérdés, és vannak olyanok is, akiket egyáltalán nem érdekel. Amellett, hogy valahogyan vélekednek a zsidóságról és saját zsidó identitásukról, számos más dolog is meghatározza őket: családjuk, szakmájuk, hobbijaik, politikai beállítottságuk, ízlésük stb. Száz meg száz dolog választ el és fűz minket össze zsidóként és nem zsidóként is. Ha hajlandók vagyunk a különbségeket nem másságként látni és érzékelni, lehetőségünk nyílik feltárni és átélni mindazt a sokszínűséget, ami körülvesz minket, és ami alakítja közösségeinket, társadalmunkat.

Az itt látható képek, többek között, a fentebb említett identitáskérdésekre is reflektálnak. Zsidó identitású embereket látunk különböző személyes és szociális terekben hétköznapi vagy éppen kevésbé hétköznapi szituációkban: munka közben, kikapcsolódás, tanítás, tanulás, imádkozás közben. Nézőként és befogadóként különleges pozíciónk van, hiszen a fotók betekintést adnak olyan terekbe is, amelyek többségünk számára egyébként rejtve maradnak. Csoportmunka során különböző gyakorlatok segítségével a fentebb említett kérdések, a zsidósághoz kapcsolódó témakörök kézzel foghatóbbá, megragadhatóbbá válhatnak. A gyakorlatok elvégzésekor érdemes kisebb, 4-5 fős csoportokban dolgozni – ez lehetőséget nyújt a csoport minden tagjának megnyilvánulni és bekapcsolódni a közös gondolkodásba. Az itt olvasható két feladat rövid leírását első sorban inspirációnak szántuk minden olyan tanárnak és oktatónak, akik a zsidóság témájával vizuális eszközök segítségével szeretnének foglalkozni. A gyakorlatok természetesen felcserélhetőek, módosíthatóak, sőt mindenkit biztatunk, hogy akár saját fejlesztésű játékokat, gyakorlatokat is alkalmazzon. Mindezekhez további segítséget is szívesen nyújtunk.
 

Lehetséges gyakorlatok:

 
1. A csoportok nézzék meg a honlap képeit és válasszanak ki olyan tárgyakat, amelyek szerintük szorosan és jellegzetesen kapcsolódnak a zsidó valláshoz vagy hagyományhoz, amik szerintük csak ott jelennek meg. Először saját csoportjukban beszéljék meg, hogy a képek alapján, a tárgyak
környezetéből, használatából mit olvasnak ki. Tudnak-e esetleg bármit az adott tárgyakról, mit gondolnak a funkciójáról, látták-e már valaha (esetleg használatban), mit olvasnak le a képről a tárgyak használatára vonatkozóan. Minden csoport bemutatja az osztálynak az általuk választott tárgy(ak)at, kiemelve azt, hogy a kép alapján miként képzelik el azok használatát, szerepét. Miután az adott tárgyak által kibontott témák megbeszélésre kerültek, a csoport tagjai folytatják a beszélgetést – megbeszélik, hogy a saját közvetlen környezetükben, lakóhelyükön, rendszeresen látogatott közösségi terükben milyen olyan tárgyak találhatóak, amelyek az elhangzottakhoz hasonló módon töltenek be vallási funkciót, szerepet a családi/közösségi hagyományban?
 
2. A csoportok nézzék meg a honlap képeit, és válasszanak ki olyan embereket, helyzeteket, amelyekkel valamennyire azonosulni tudnak, amiben akár a saját életükre ismernek, illetve olyanokat, amelyek teljesen idegenek, akár zavaróak, taszítóak számukra. Beszéljék meg egymás közt
a látott élethelyzeteket, próbálják meg értelmezni, milyen szituációba készülhetett a fénykép? Találkoztak-e már ilyennel, ha igen, kaptak-e rá akkor magyarázatot? Miben éreznek a képen láthatóakhoz kötődést, vagy éppen ellenérzést? Miért választották éppen azt a képet/képeket? Minden csoport bemutatja az osztálynak az általuk választott képeket és összefoglalja a beszélgetés lényegét, hogy milyen érzelmeket épp azokra a képekre esett a választásuk?